Kto jest dobrym dłużnikiem, czyli jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów. Trudno ocenić, który z nich jest ważniejszy. Reguły działania określone są ściśle przepisami prawa upadłościowego. Niespełnienie […]

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów. Trudno ocenić, który z nich jest ważniejszy. Reguły działania określone są ściśle przepisami prawa upadłościowego. Niespełnienie choćby jednego z warunków może doprowadzić do oddalenia wniosku czy nawet umorzenia całego postępowania upadłościowego, na każdym z etapów. A prawo nie zezwala na wielokrotne oddłużanie.

 

Po pierwsze analiza finansów
Zanim zdecydujemy się na wejście w proces upadłości konsumenckiej potrzebna jest szczegółowa analiza finansów dłużnika. Wspólnie z prawnikiem należy sprawdzić, czy w istocie jesteśmy niewypłacalni, a oddłużenie jest jedynym sposobem na wyjście z tej trudnej sytuacji. Zgromadźmy zatem wszystkie dokumenty, które pozwolą nam to ocenić: wykaz komorników prowadzących postępowania, czy dokumenty od nich, nakazy zapłaty, wyroki sądów w sprawie naszych długów, umowy o pracę, czy decyzje o przyznaniu renty albo emerytury. Słowem wszystkie dokumenty, poświadczające nasze przychody, koszty i stan zadłużenia. Pamiętajmy też o wszelkich umowach z wierzycielami, dotyczących pożyczek, kredytów, czy jakichkolwiek innych zobowiązań.

 

Majątek – sprzedaż i dziedziczenie
Ważną sprawą są też kwestie dotyczące naszego majątku. Jeżeli w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zbywaliśmy majątek, czynność ta może zostać uznana za bezskuteczną. Ale to już temat na osobną dyskusję.
Istotną kwestią jest również spadek. Jeżeli odziedziczyliśmy jakikolwiek majątek, to również wchodzi on w skład tzw. masy upadłości. Nawet jeżeli odziedziczone przez nas pieniądze czy nieruchomości
nie zostały potwierdzone przez sąd czy notariusza. Jeżeli ukryjemy ten fakt przed sądem albo syndykiem, możemy w jednej chwili stracić prawo do oddłużenia.

 

Firma, a upadłość konsumencka
I jeszcze ważna kwestia dla przedsiębiorców, również tych prowadzących jednoosobową firmę.
W chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie można prowadzić działalności gospodarczej.

 

Kolejne etapy
To pierwszy etap całego procesu oddłużenia. Kolejnym jest napisanie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Ważne, by przygotować go rzetelnie, dobrze uargumentować i wesprzeć odpowiednimi dokumentami. Źle przygotowany wniosek zostanie przez sąd oddalony i postępowanie upadłościowe zostanie zakończone, zanim jeszcze na dobre się rozpocznie.
Postępowania upadłościowe w Warszawie i Toruniu trwają średnio od 7 miesięcy do nawet roku. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, rozpoczyna się bowiem okres ścisłej współpracy z syndykiem, wyznaczonym przez sąd. Finałem jest wyznaczenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań.

 

Anna Grudzień – Kurpiewska
Radca Prawny / Syndyk