Windykacja należności

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Grudzień – Kurpiewskiej prowadzi postępowania w zakresie windykacji należności. Gwarantujemy obsługę prawną w zakresie windykacji długów i wsparcie prawne dłużników w odzyskiwaniu przysługujących im praw. Reprezentujemy również strony w postępowaniach sądowych i komorniczych, w tym ściąganie należności:

  • odzyskiwanie długów
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i komorniczym
  • wsparcie prawne dłużników w odzyskiwaniu przysługujących im praw

W związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa, wprowadzonymi 1 lipca 2015 roku, radca prawny jest uprawniony do reprezentowania oskarżonego jako obrońca również w postępowaniu karnym.
Tym samym kompetencje radcy prawnego i adwokata dot. zakresu prowadzonych spraw, zostały zrównane.

Radca prawny, podobnie jak adwokat, może reprezentować klienta w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, upadłościowego, prawa pracy, rodzinnego, spadkowego, karnego i windykacji należności.

Skorzystaj z pomocy prawnika