Prawo spadkowe

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Grudzień – Kurpiewskiej prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa spadkowego i podziału majątku dla osób, znajdujących się w  różnych sytuacjach życiowych.

Udzielamy porad prawnych dotyczących podziału majątku, przygotowujemy pełną dokumentację oraz reprezentujemy klientów przed sądem w sprawach o podział majątku, nabycie spadku, odrzucenie i przyjęcie spadku, dochodzenie zachowku, działy spadku i wydziedziczenie.

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • odrzucenie spadku i przyjęcie spadku
  • dochodzenie zachowku
  • działy spadku
  • wydziedziczenie
  • podział majątku

Kancelaria zajmuje się również sprawami dotyczącymi podziału majątku dorobkowego małżonków, po ustaniu ustawowej wspólności małżeńskiej. Podział majątku może nastąpić w drodze orzeczenia sądowego albo przez umowę pomiędzy stronami. Jeżeli między małżonkami brak jest zgody co do sposobu podziału majątku, jedynym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania sądowego.

Podział majątku dorobkowego nie zawsze musi nastąpić w dwóch równych częściach. Polskie prawo dopuszcza możliwość nierównego podziału majątku z ważnych powodów. Zgodnie z doktryną, przez ważne powody rozumie się takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do powstania której ten małżonek się nie przyczynił.

Sprawy o podział majątku prowadzone są przez sądy właściwe ze względu na miejsce położenia majątku. Miejsce zamieszkania osób, których sprawa dotyczy, nie jest tu istotne.

Kancelaria prowadzi postępowania o podział majątku na wszystkich etapach, udzielając wsparcia w przygotowaniu stosownej dokumentacji oraz reprezentacji przed sądem w Warszawie, Toruniu oraz innych miastach województw mazowieckiego i kujawsko–pomorskiego.

Skorzystaj z pomocy prawnika